You may also like...

1 Response

  1. Trzeba mieć wytrwałość i wiarę we wlasne siły. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *